LIDINGÖS BYGGNADSMINNEN

 

En byggnad, miljö eller anläggning som är särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt kan förklaras som byggnadsminne. På Lidingö är vi stolta över att ha nio byggnadsminnen. På bilden syns en av dem – Apelsinvillan. Vi besöker en eller två åt gången och berättar deras historia.