LIDINGÖS GAMLA GÅRDAR

 

Lidingös stadsdelar har idag sina gränser efter de gamla gårdarna. Vi är glada att 21 st finns kvar men 11 är dessvärre rivna. Gårdsbestånden har förändrats över tiden till följd av avstyckningar och samman-slagningar. Då fideikommisset Djursholm-Lidingö 1774 slopades blev det starten för en blomstrings-period för gårdarna på Lidingö. Många nya huvudbyggnader uppfördes under 1800-talet med stora fruktträdgårdar och långa alléer.

 

På bilden syns Långängens gård, en av de äldst bevarade gårdarna, och om väggarna kunde tala skulle man få uppleva en spännande skildring av Lidingös utveckling från fattigstuga till populär tillflyktsort och kafé. Som tur är kan vi berätta om det så välkommen att höra av dig!