STORA LIDINGÖTUREN

för dig som vill veta det mesta om Lidingö.

Lidingö ligger nära Stockholm och är också en del av Stockholms skärgård. Ön har varit attraktiv för stockholmarna i mer än 200 år.  Lidingön har genomgått en dramatisk förvandling från en fattig jordbruksbygd till en välmående stockholmsförort som bl.a. varit uppskattad av många kulturpersonligheter. Vår ö har också en intressant industrihistoria.

   Befolkningen har gradvis ökat till ca 45 000 personer. Här finns både villaområden och höghusbebyggelse men en bevarad småstadskänsla. I dag står staden inför viktiga beslut om kommunikationer och bebyggelse i framtiden. På denna tur berättar vi både om det som hänt och det som är händer nu.

 

Följande platser besöker vi:

 

   Millesgården den mesta kända turistattraktionen på ön.

  

   Dalénum med anor från AGA, som nu omvandlas till ett

   attraktivt bostadsområde.

  

   Raul Wallenbergs Kappsta, som också är ett naturreservat

  

   Högberga gård, en gång Sveriges största privatgalleri för konst

   med en betagande utsikt över infarten till Stockholm.

  

   Det moderna Gåshagaområdet längst i öster med brygga för

   Waxholmsbolaget

  

   Lidingö kyrka med minnen från många kända personer,

  

   Bosön – Sveriges enda idrottshögskola med imponernade

   anläggningar för de flesta typer av idrott,

  

   Elfviks gård med det vackra odlingslandskapet som ofta  

   gästades av Bellman men som också har en intressant industri-

   historia.

 

Turen tar ca 4 timmar och inkluderar flera stopp och en kaffepaus.

 

LILLA LIDINGÖTUREN

för dig som har litet mindre tid men ändå vill lära känna vår ö

 

Vi passerar bl a Millesgården, Dalénum, Kappsta, Lidingö kyrka och Bosön och berättar som under stora turen om vad vi ser, vad som hänt och vad som händer på Lidingön.

 

Turen tar ca 2 timmar.