Karin Byström

Idrotts- och No-lärare

​Specialitet:

Natur- och kulturvandringar

 

Språk: Svenska

 

Kappsta naturreservat:

Ett strövtåg i den förvildade parken med sin spännande växtlighet – en unik blandning av naturmiljö och gammalt parklandskap.

 

Lövskogslunden i Ekbacken:

Vid Larsbergs brostuga hittar vi Ekbacken--som vackrast i april och maj då mängder av vårblommor slår ut. Klassad som nyckelbiotop och botaniskt värdefull med många ovanliga växter som tandrot, lungört. vårärt, vätteros, desmeknopp m.fl. Några av Lidingös äldsta ekar finner vi här.

Telefon 08-7671320,

Mobil 073-5878892

E-mail karinbystrom@live.com